Data engineer/Data inženjer

Zagreb, Hrvatska

Data Engineer (mid / senior)

We are expanding the team and searching for data engineers!

About us

Fortenova Group, one of the biggest companies in the region,  with more than 30 billion HRK yearly sales, operating on 5 markets, with more than 40 companies and more than 50.000 employees has set up a cross-company program - Fortenova Group DataLab, a regional centre of excellence for all topics related to data and advanced analytics. DataLab is the cornerstone of Fortenova’s  digital transformation strategy,  and aims to maximise the value from the data,  improve customer experience and optimise operations.

Organizationally, DataLab is situated at mStart, tech company of Fortenova Group,  responsible for implementation of group digital transformation initiatives.

DataLab teams are working across the group companies on more than 30TB of data, currently on topics such as assortment, supply chain, marketing, eCommerce with an aspiration to create and cover all necessary models in the future that will bring value to the customer and to the company. 

DataLab team will leverage cutting edge ML techniques on Google Cloud Platform to resolve business problems and improve our everyday operations.

If you have experience in software or data engineering, systems architecture, DevOps, or other IT-related fields, we'd love to speak with you!!

Your role : Overview and main responsibilities

●    Design, build, evolve and maintain robust and scalable data processing systems, to operationalize our ML solutions

●    Always looking for the best architectural patterns and tools to improve system performance, and facilitate its maintenance

●    As a member of our agile engineering community, you will make iterative contributions to our projects and conduct code reviews

●    You will describe system infrastructures as code

●    As part of a feature team, you will work closely with Data Scientists, Product Owners, Data Analysts. 

●    You will regularly interact with various Fortenova Group teams (e.g. Konzum, Mercator, Jamnica…), to identify how to capture new data sources, to plug our solutions with various information systems, to expose our data to other teams. 

●    Your incremental knowledge over our data will be pivotal in the success of the DataLab, and your expertise will be useful at each project step: qualification, MVP, continuous integration, production troubleshooting.

About you

●    Enjoying wrangling huge amounts of data and exploring new data sets

●    Degree in Computer Science or relevant field

●    Experience as a data engineer (minimally 2 years)

●    Expertise over data manipulation in SQL

●    Experienced in python scripting

●    Knowledge of building and operating data pipelines on a cloud infrastructure

●    Caring about code simplicity and quality

●    ability to convey complex ideas to a nontechnical audience

●    Problem-solving attitude 

●    Collaborative team spirit

●    Willingness to learn from peers and our experienced partners on the job and through online platforms (we ensured Coursera, Qwiklabs and Pluralsight)

●    Fluent in English

Bonus points, not mandatory

●    We appreciate prior experience of building applications on GCP

●    Experience with an infrastructure as code framework

●    We also like if you took part in collaborative projects with a shared codebase

●    Any experience over building CI / CD process and operations will be precious

●    As its core to our Lab mission, we value your interest and knowledge on data science subjects, especially machine learning.

What will you find in the Fortenova Group DataLab

●    Start-up culture in our DataLab, all the while working for the Group across 5 countries

●    Mentorship by brilliant and highly motivated colleagues and external partners of diverse educational and cultural backgrounds

●    Mounds of high-quality data and many use cases waiting to be solved across multiple business lines: supply chain, store operations, pricing, eCommerce…

●    Awesome working environment with excellent coffee, and occasional after-works

●    Flexible working hours and place (we prefer hybrid, agreed within the team)

●    Learning through online platforms Coursera, Qwiklabs and Pluralsight

●    Sponsored sport events such as B2B run, Highlander and many others and Multisport card available to be paid from salary

●    STEM programs, Bonus for Xmas, Easter, Summer and Xmas gift for kids

●    Extra money for lunch and daily local commute

●    Yearly health check (free day included)
Data inženjer

Širimo tim i tražimo Data inženjere!


O nama

Fortenova Grupa, jedna od najvećih kompanija u regiji, sa više od 30 milijardi HRK godišnjeg prihoda, preko 40 kompanija na 5 tržišta i preko 50.000 zaposlenika, kreirala je kros-kompanijski program - Fortenova  Grupa DataLab, regionalni program za sve teme iz područja napredne analitike.

DataLab je jedan od temelja strategije digitalne transformacije Fortenova Grupe. Glavni cilj Data Laba je maksimizirati vrijednost podataka, poboljšati korisničko iskustvo i optimizirati poslovanje.

DataLab se organizacijski nalazi u mStartu, tehnološkoj kompaniji Fortenova Grupe, koja je odgovorna za implementaciju inicijativa iz strategije digitalne transformacije cijele Grupe.

Naši DataLab timovi rade sa ekspertima iz operativnih kompanija na preko 30TB podataka, sa trenutnim fokusom na temama kao što su asortiman, lanac opskrbe, marketing, eCommerce, uz dugoročni plan izgradnje svih potrebnih modela i u drugim područjima a koji će donijeti vrijednost za naše kupce i za kompaniju.

DataLab tim koristiti će najnovije trendove u tehnologijama strojnog učenja (ML) na Google Cloud Platformi kako bi uspješno riješili poslovne izazove i poboljšali naše svakodnevne operacije.

Ukoliko imaš iskustvo u software ili data engineeringu, systems architecture, DevOpsu, ili drugim IT-related područjima, voljeli bismo popričati s tobom! 


Tvoja uloga: Pregled i glavne odgovornosti

●    Dizajn, izgradnja te održavanje skalabilnih sustava za obradu podataka, te operacionalizacija naših ML modela i rješenja

●    Konstantna potraga za najboljim tehničkim rješenjima i alatima za poboljšanja performansi sustava te facilitacija njihovih održavanja

●    Kao član naše agilne zajednice inženjera, doprinos iterativnim isporukama i provođenje revizije koda

●    Opisivanje infrastrukture sustava u obliku koda

●    Rad sa našim data scientistima, product ownerima, scrum masterima i data analitičarima u timovima koji primjenjuju agilnu metodologiju rada

●    Redovna interakcija sa raznim timovima unutar Fortenova Grupe (e.g. Konzum, Mercator, Jamnica…) kako bi se identificirali novi izvori podataka, spajanje naših rješenja sa raznim informacijskim sustavima, omogućavanje pristupa podacima za druge timove

●    Korištenje vlastitih znanja i kompetencija u svakom koraku razvoja naših modela - od kvalifikacije, MVPa, kontinuirane integracije do pronalaska rješenja u slučaju problema

 

O tebi

●    Posjeduješ diplomu  računarstva, informatike ili srodnog područja

●    Imaš iskustvo data inženjera (minimalno 2 godine)

●    Imaš iskustvo o upravljanju podacima u SQLu

●    Imaš iskustvo u python scriptingu

●    Uživaš u velikoj količini podataka i voliš istraživati nove setove podataka

●    Posjeduješ znanja izgradnje i operacionalizacije tokova podataka  na cloud infrastrukturi

●    Važno ti je koliko je kod jednostavan i kvalitetan

●    Možeš prenijeti kompleksne ideje svakoj publici

●    Voliš rješavati izazove

●    Timski si igrač

●    Želiš učiti od kolega i iskusnih vanjskih partnera kako na poslu tako i kroz online platforme (osigurali smo pristup Courseri, Qwiklabsu i Pluralsightu)

●    Imaš iznimno dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu


Bonus bodovi, nisu uvjet

●    Cijenimo prijašnje iskustvo izgradnje aplikacija na GCPu

●    Iskustvo sa Infrastructure as a code frameworkom

●    Sviđa nam se ako imaš iskustvo u kolaboracijskim projektima koji uključuju “shared codebase”

●    Iskustvo sa izgradnjom CI/CD procesa i operacija iznimno je dobrodošlo

●    Cijenimo tvoj interes i znanje za data science teme, posebno strojno učenje


Što ćeš pronaći u Fortenova Grupa DataLabu, što nudimo: 

●    Start-up kulturu unutar DataLab tima, a istovremeno rad unutar Grupe  koja posluje na 5 tržišta u regiji

●    Mentorstvo vrhunskih i visoko motiviranih kolega i vanjskih partnera koji donose različita iskustva sa drugih velikih tržišta

●    Veliku količinu visoko-kvalitetnih podataka i veliki potencijal u temama koje čekaju rješenje kroz razna poslovanja: opskrbni lanac, dućani, cijene, eCommerce…

●    Odličnu radnu atmosferu sa super kavom i povremenim druženjima nakon posla 

●    Fleksibilno radno vrijeme i mjesto (hybrid dogovoren unutar tima ovisno o fazi projekata)

●    Učenje kroz online platforme Coursera, Qwiklabs and Pluralsight

●    Sponzorirani sportski događaji (npr. B2B run, Highlander i mnogi drugi) i mogućnost korištenja Multisport kartice

●    STEM radionice, Božićnica, Uskrsnica, regres i božićni dar za dijete

●    Naknada za prijevoz i naknada za ručak

●    Godišnji sistematski (uključuje slobodan dan).


Data engineer/Data inženjer

Opis posla

Data engineer/Data inženjer

Osobne informacije
Profesionalne informacije
Dodaj
Dodaj
Dodaj
Dodaj