Data Scientist

Zagreb, Hrvatska

We are expanding the team and searching for Data Scientists!

Join us in transforming Fortenova Group from Data Rich to Data Driven organization, and become part of the award-winning team!

At our Data transformation Centre of Excellence, called Fortenova grupa DataLab, you will be working with lots  of high-quality data and many use cases waiting to be solved across multiple business lines in 5 countries. DataLab is the cornerstone of Fortenova’s digital transformation strategy, and aims to maximize the value from the data, improve customer experience and optimize business operations.

At the Google Next 2023 conference, Fortenova grupa DataLab won two awards, the Google Cloud Retail Customer Award for its achievements in innovating and optimizing retail processes and the Google Cloud Customer Award in the Talent Transformation category for our efforts in promoting the development of our team.

In this role, you can expect hands-on experience of working with state-of-the-art technologies such as Google Cloud (Big query), Vertex AI, XGBoost and DBT, in the retail and FMCG industry,  side-by-side working with experts from the internal team and our partners.

Some of the ML models you will work on:

 • Prevent food wastage due to expiration date

 • Predict increased product demand during holidays

 • Predict product demand during promotions

 • Discover which products should be more widely available

What you will find at Fortenova grupa DataLab:

 • Awesome working environment with friendly colleagues and occasional after-work gatherings

 • Learning through online platforms Google Cloud Skills Boost and Pluralsight

 • Attendance at Data Science conferences

 • Sponsored sport events such as B2run, Highlander and many others and Multisport card available to be paid from salary

 • STEM workshops for children, Bonus for Christmas, Easter, Summer and Christmas gift for kids

 • Extra money for lunch and daily local commute

 • Yearly health check (free day included)

Your role : Overview and main responsibilities

 • Building, improving, and maintaining predictive models which are used to manage business processes
 • Hands-on developing and applying data-driven solutions
 • Working with large amounts of data and providing actionable insights to improve efficiency of business
 • Securing delivery in the feature team where belonging
 • Communicating work and achievements among the team
 • Working within the cross-functional team on building and maintaining strong relationships and best understanding of the business needs (agile teams’ setup)
 • Ensuring that solutions are bringing values to the business problematic
 • Being a good team player, knowing own role and responsibility in the global ambition of DataLab
 • Sharing best practices and contributing to DataLab institutional knowledge

About you

 • Degree in Computer Science, Mathematics, Statistics or relevant field
 • Experience as a data scientist (minimally 2 years)
 • Proficient with Python (git is a plus)
 • Highly developed analytical skills
 • Knowledge of probability and statistics, regression models
 • Knowledge of SQL is a plus
 • knowledge of machine learning models (gradient boosting, deep learning) is a plus
 • Problem-solving attitude
 • Collaborative team spirit
 • Fluent in English and Croatian

About us

At the beginning of 2022, Fortenova grupa, one of the largest companies in the region, with over EUR 3.5 billion in annual revenue, over 40 companies in 5 markets and over 45,000 employees, created the cross-company Centre of Excellence - Fortenova grupa DataLab.

Our DataLab teams work with experts from operating companies on over 30TB of data, with a current focus on topics such as assortment, supply chain, promotions. We have an aspiration to create and cover all necessary ML models in other areas that will bring value to our customers and to the company.

The DataLab team uses cutting edge technology in machine learning and artificial intelligence technologies on Google Cloud Platform to successfully solve business challenges and improve our daily operations.

Organizationally, DataLab is situated at mStart, tech company of Fortenova Group, responsible for implementation of group digital transformation initiatives.

If you have a solid background in building data science models, solving challenging business tasks with data, and building predictive models, we would love to speak with you!Širimo tim i tražimo Data Scientiste!

Sudjeluj sa nama u transformaciji Fortenova grupe od Data Rich do Data Driven organizacije, te postani dijelom tima okrunjenog Google nagradama :)

U našem podatkovnom centru izvrsnosti, Fortenova grupa DataLabu ćeš raditi na velikim količinama visoko-kvalitetnih podataka i mnogim temama iz raznih poslovnih područja u 5 zemalja u regiji. DataLab je jedan od temelja strategije digitalne transformacije Fortenova Grupe. Glavni cilj DataLaba je maksimizirati vrijednost podataka, poboljšati korisničko iskustvo i optimizirati poslovanje.

Na konferenciji Google Next 2023, DataLab je osvojio čak dvije nagrade, Google Cloud Retail Customer Award za svoje uspjehe u optimizaciji procesa u maloprodaji te Google Cloud Customer Award u kategoriji Talent Transformation, za naše napore u poticanju razvoja našeg tima.

U ovoj ulozi možeš očekivatpraktično iskustvo rada sa najmodernijim tehnologijama kao što su Google Cloud (Big query), Vertex AI, XGBoost i DBT, u industriji maloprodaje i FMCG-a, radeći svakodnevno s našim internim timovima i partnerima.

Neki od ML modela na kojima ćeš raditi

 • Preveniraj otpis hrane zbog isteka roka trajanja

 • Predvidi povećanje potražnje proizvoda tokom blagdana

 • Predvidi potražnju tokom promocija

 • Otkrij koji proizvodi trebaju biti dostupni u većem broju dućana

Što ćeš pronaći u Fortenova grupa DataLabu

 • Odličnu radnu atmosferu sa susretljivim kolegama i povremenim druženjima nakon posla

 • Učenje kroz online platforme, Google Cloud Skills Boost i Pluralsight

 • Prisustvo na Data Science konferencijama

 • Sponzorirani sportski događaji (npr. B2run, Highlander i mnogi drugi) i mogućnost korištenja Multisport kartice

 • STEM radionice za djecu, Božićnica, Uskrsnica, regres i božićni dar za dijete

 • Naknada za prijevoz i naknada za ručak

 • Godišnji sistematski (uključuje slobodan dan)

Tvoja uloga: Glavne odgovornosti

 • Izgradnja, poboljšanje i održavanje prediktivnih modela koji se koriste za upravljanje poslovnim procesima
 • Praktičan razvoj i primjena rješenja temeljenih na podacima
 • Rad s velikim količinama podataka i pružanje praktičnih uvida za poboljšanje učinkovitosti poslovanja
 • Osiguravanje isporuke u timu kojem pripadaš
 • Komuniciranje statusa zadataka i postignuća među timom
 • Rad u među-kompanijskom timu s ciljem izgradnje snažne povezanosti sa poslovanjem (drugim operativnim kompanijama) a u cilju razumijevanja poslovnih potreba (radimo u agilnim timovima)
 • Razvoj rješenja koja donose vrijednost i odgovor na poslovne izazove
 • Timski rad, poznavanje vlastite uloge i odgovornosti u cjelokupnom DataLab programu
 • Izmjena znanja i najboljih praksi unutar DataLab timova

O tebi:

 • Posjeduješ diplomu iz računarstva, informatike, matematike, statistike ili srodnog područja
 • Imaš minimalno 2 godine iskustva kao Data Scientist
 • Imaš dobro znanje Pythona (git je plus)
 • Posjeduješ znanje vjerojatnosti i statistike, regresijskih modela
 • Znanje SQLa je plus
 • Znanje ML modela (gradient boosting, deep learning) je plus
 • Voliš rješavati izazove
 • Imaš visoko razvijene analitičke sposobnosti
 • Timski si igrač
 • Imaš iznimno dobro znanje engleskog i hrvatskog jezika u govoru i pismu

O nama 

Fortenova Grupa, jedna od najvećih kompanija u regiji, sa više od 3,5 milijardi EUR godišnjeg prihoda, preko 40 kompanija na 5 tržišta i preko 45.000 zaposlenika, kreirala je početkom 2022. Godine kros-kompanijski centar izvrsnosti - Fortenova grupa DataLab.

Naši DataLab timovi rade sa ekspertima iz operativnih kompanija na preko 30TB podataka, sa trenutnim fokusom na temama kao što su asortiman, lanac opskrbe, promocije, uz dugoročni plan izgradnje svih potrebnih ML modela i u drugim područjima a koji će donijeti vrijednost za naše kupce i za kompaniju.

DataLab tim koristi najnovije trendove u tehnologijama strojnog učenja i umjetne inteligencije na Google Cloud Platformi kako bi uspješno riješili poslovne izazove i poboljšali naše svakodnevne operacije.

DataLab se organizacijski nalazi u mStartu, tehnološkoj kompaniji Fortenova grupe, koja je odgovorna za implementaciju inicijativa iz strategije digitalne transformacije cijele grupe.

Ukoliko imaš znanja izrade data science modela, rješavanja izazovnih poslovnih zadataka uz pomoć podataka i izgradnje prediktivnih modela, voljeli bismo popričati s tobom!


Data Scientist

Opis posla

Data Scientist

Osobne informacije