Data Scientist (senior)

Zagreb, Hrvatska

Data Scientist (senior) 


 We are expanding the team and searching for Senior Data Scientist!

About us

Fortenova Group, one of the biggest companies in the region, with more than 30 billion HRK yearly sales, operating on 5 markets, with more than 40 companies and more than 50.000 employees has set up a cross-company program - Fortenova DataLab, a regional centre of excellence for all topics related to data and advanced analytics. DataLab is the cornerstone of Fortenova’s digital transformation strategy, and aims to maximise the value from the data,  improve customer experience and optimise operations.

Organizationally, DataLab is situated at mStart, tech company of Fortenova Group, responsible for implementation of group digital transformation initiatives.

DataLab teams are working across the group companies on more than 30TB of data, currently on topics such as assortment, supply chain, marketing, eCommerce with an aspiration to create and cover all necessary models in the future that will bring value to the customer and to the company.

DataLab team will leverage cutting edge ML techniques on Google Cloud Platform to resolve business problems and improve our everyday operations.

If you have a solid background in building data science models, solving challenging business tasks with data, and building predictive models, we would love to speak with you!!

Some of the ML models on which you will be working

 • Help us prevent food wastage due to expiration date
 • Ensure the best route for the delivery truck
 • Predict the influence of football match when Croatia is playing world championship and avoid out of stock in of beers in real time
 • Offer to the end customer via mobile notification product that he really needs at the moment when he enters the store

Your role : Overview and main responsibilities

 • Building, improving, and maintaining predictive models which are used to manage business processes
 • Hands-on developing and applying data-driven solutions
 • Working with large amounts of data and providing actionable insights to improve efficiency of business
 • Securing delivery in the feature team where belonging
 • Communicating work and achievements among the team
 • Working within the cross-functional team on building and maintaining strong relationships and best understanding of the business needs (agile teams’ setup)
 • Ensuring that solutions are bringing values to the business problematic
 • Being a good team player, knowing own role and responsibility in the global ambition of DataLab
 • Sharing best practices and contributing to DataLab institutional knowledge


For Senior role additional skills needed


 • Leading a technical project in a business context
 • Communicating the successes of Data Lab projects among the Fortenova Group
 • Caring for the well-being of the team, ensuring work is delivered to a high standard and providing feedback and mentoring

About you

 • Degree in Computer Science, Mathematics, Statistics or relevant field
 • Experience as a data scientist (minimally 2 years)
 • Proficient with Python (git is a plus)
 • Highly developed analytical skills
 • Knowledge of probability and statistics, regression models
 • Knowledge of SQL is a plus
 • knowledge of machine learning models (gradient boosting, deep learning) is a plus
 • Problem-solving attitude
 • Collaborative team spirit
 • Fluent in English and Croatian


For Senior role additional skills needed:

 • Experience in mentoring other data scientists
 • Experience in presenting data scientist topics on conferences/university/DS community
 • Using Intellectual curiosity and excellent problem-solving skills, including the ability to structure and prioritize an approach for maximum impact

What will you find in the Fortenova DataLab

 • Start-up culture in our DataLab, all the while working for the Group across 5 countries
 • Mentorship by brilliant and highly motivated colleagues and external partners of diverse educational and cultural backgrounds
 • Mounds of high-quality data and many use cases waiting to be solved across multiple business lines: supply chain, store operations, pricing, eCommerce…
 • Awesome working environment with excellent coffee, after-works and general work hard / play hard ambiance
 • Flexible working hours and place (we prefer hybrid, agreed within the team)
 • Learning through online platforms Coursera, Qwiklabs and Pluralsight
 • Sponsored sport events such as B2B run, Highlander and many others and Multisport card available to be paid from salary
 • STEM programs, Bonus for Xmas, Easter, Summer and Xmas gift for kids
 • Extra money for lunch and daily local commute
 • Yearly health check (free day included)


Data Scientist (senior) 

Širimo tim i tražimo Senior Data Scientista!

O nama

Fortenova Grupa, jedna od najvećih kompanija u regiji, sa više od 30 milijardi HRK godišnjeg prihoda, preko 40 kompanija na 5 tržišta i preko 50.000 zaposlenika, kreirala je kros-kompanijski program - Fortenova DataLab, regionalni program za sve teme iz područja napredne analitike.

DataLab je jedan od temelja strategije digitalne transformacije Fortenova Grupe. Glavni cilj Data Laba je maksimizirati vrijednost podataka, poboljšati korisničko iskustvo i optimizirati poslovanje.

DataLab se organizacijski nalazi u mStartu, tehnološkoj kompaniji Fortenova Grupe, koja je odgovorna za implementaciju inicijativa iz strategije digitalne transformacije cijele Grupe.

Naši DataLab timovi rade sa ekspertima iz operativnih kompanija na preko 30TB podataka, sa trenutnim fokusom na temama kao što su asortiman, lanac opskrbe, marketing, eCommerce, uz dugoročni plan izgradnje svih potrebnih modela i u drugim područjima a koji će donijeti vrijednost za naše kupce i za kompaniju.

DataLab tim koristiti će najnovije trendove u tehnologijama strojnog učenja (ML) na Google Cloud Platformi kako bi uspješno riješili poslovne izazove i poboljšali naše svakodnevne operacije.

Ukoliko imaš znanja izrade data science modela, rješavanja izazovnih poslovnih zadataka uz pomoć podataka i izgradnje prediktivnih modela, voljeli bismo popričati s tobom!

Neki od ML modela na kojima ćeš raditi

 • Prevenirati otpis hrane zbog isteka roka trajanja
 • Osiguraj najbolju rutu za kamion u dostavi
 • Predvidi utjecaj utakmice kada Hrvatska igra na svjetskom prvenstvu i izbjegni nestašicu piva na policama u realnom vremenu
 • Ponudi krajnjem kupcu na njegov smartphone  proizvod koji mu baš treba, u trenutku kada je ušao u dućan

Glavne odgovornosti

 • Izgradnja, kontinuirana poboljšanja i nadzor prediktivnih modela
 • Razvoj i primjena data-driven rješenja
 • Svakodnevni rad sa velikom količinom podataka, kreiranje smislenih uvida temeljenih na podacima kako bismo omogućili lakše donošenje poslovnih odluka u svrhu povećanja efikasnost kompanije
 • Osiguranje isporuke zadatka unutar tima u kojem si Data Scientist
 • Komunikacija statusa zadataka i postignuća unutar tima
 • Rad u međukompanijskom  timu sa ciljem izgradnje snažne povezanosti sa poslovanjem (drugim operativnim kompanijama) u cilju razumijevanja poslovnih potreba (radimo u agilnim timovima)
 • Razvoj rješenja koja donose vrijednost i odgovor na poslovne izazove
 • Timski rad, poznavanje vlastite uloge i odgovornosti u cjelokupnom DataLab programu
 • Izmjena znanja i najboljih praksi unutar DataLab timova

 Za ulogu senior Data Scientista, potrebna dodatna znanja:

 •  Vođenje tehničkog projekta u poslovnom kontekstu
 • Komunikacija rezultata DataLab projekata unutar Fortenova Grupe
 • Briga o dobrobiti tima, osiguranje visokih standarda odrađenih zadataka, davanje povratne informacije i mentorstvo

O tebi

 • Posjeduješ diplomu iz  računarstva, informatike, matematike, statistike ili srodnog područja
 • Imaš minimalno 2 godine iskustva kao Data Scientist
 • Imaš dobro znanje Pythona (git je plus)
 • Posjeduješ znanje vjerojatnosti i statistike, regresijskih modela
 • Znanje SQLa je plus
 • Znanje ML modela (gradient boosting, deep learning) je plus
 • Voliš rješavati izazove
 • Imaš visoko razvijene analitičke sposobnosti
 • Timski si igrač
 • Imaš iznimno dobro znanje engleskog i hrvatskog jezika u govoru i pismu

Za ulogu senior Data Scientista, potrebna dodatna znanja:

 • Iskustvo u mentoriranju drugih Data Scientista
 • Iskustvo u prezentiranju tema iz područja data science na konferencijama/fakultetima/data science zajednici
 • sposobnost strukturiranja i određivanje prioriteta za pristupe koji donose najveću vrijednost te Konstantna znatiželja za pronalaskom rješenja

Što ćeš pronaći u Fortenova DataLabu, što nudimo:

 • Start-up kulturu unutar DataLab tima, a istovremeno rad unutar Grupe  koja posluje na 5 tržišta u regiji
 • Mentorstvo vrhunskih i visoko motiviranih kolega i vanjskih partnera koji donose različita iskustva sa drugih velikih tržišta
 • Veliku količinu visoko-kvalitetnih podataka i veliki potencijal u temama koje čekaju rješenje kroz razna poslovanja: opskrbni lanac, dućani, cijene, eCommerce…
 • Odličnu radnu atmosferu sa super kavom i povremenim druženjima nakon posla
 • Fleksibilno radno vrijeme i mjesto (hybrid dogovoren unutar tima ovisno o fazi projekata)
 • Učenje kroz online platforme Coursera, Qwiklabs and Pluralsight
 • Sponzorirani sportski događaji (npr. B2B run, Highlander i mnogi drugi) i mogućnost korištenja Multisport kartice
 • STEM radionice, Božićnica, Uskrsnica, regres i božićni dar za dijete
 • Naknada za prijevoz i naknada za ručak
 • Godišnji sistematski (uključuje slobodan dan).

 


Data Scientist (senior)

Opis posla

Data Scientist (senior)

Osobne informacije
Dodaj
Profesionalne informacije
Dodaj
Dodaj
Dodaj
Dodaj